Bestuur

Voorzitter
Vacant

Vicevoorzitter
De heer Marco Dorscheidt

Secretaris
Mevrouw Helena Essers

Penningmeester
De heer Niels Essers

Public Relations en Communicatie / Planning en Uithulpen
Mevrouw Petra Jungen - van Geffen

Instrumentarium

Mevrouw Marion Tonessen

Jeugd

Mevrouw Nicole Hamers-Masseurs

Mevrouw Marion Tonessen

Bestuursleden Algemeen

Mevrouw Nicole Hamers-Masseurs

Mevrouw Finy Essers- van Laar

Mevrouw Marion Tonessen