Historie

Historisch overzicht van Harmonie Ste. Marie – Gracht

In 1933 is het initiatief genomen tot de oprichting van wat we nu kennen als Harmonie Ste Marie – Gracht door de heren Jos Vroomen en Victor Essers, maar destijds als Fanfare Ste Marie achter het vaandel liep.

De heer Waltmans had de muzikale leiding over een korps dat zijn instrumenten had kunnen overnemen van het toenmalige St. Mauritius uit Spekholzerheide. Lokaal Will aan de Grachterstraat ging fungeren als verenigingslokaal.

Fanfare Ste. Marie 1955Fanfare Ste. Marie 1955

In 1941 nam de heer W. Kochen de leiding van de vereniging over van de heer Vroomen en na de bevrijding in 1945 wordt V. Essers de 3e voorzitter van de Ste Marie. 
Gestaag begon men aan een muzikale opmars, die door de jaren heen de nodige 1e prijzen en promoties met zich meebracht, resulterend in een 1e prijs met promotie naar de Superieure afdeling in 1967 te Terwinselen en in 1969 Kampioen van Nederland in de Ere afdeling in Leiden. Dit onder de muzikale leiding van de heer M. van Oosten, die in 1961 de heer Waltmans opvolgde en sinds 1960 onder voorzitterschap van de heer F. Vestjens, met als beschermheer ing. P. Wintgens.
Verschillende concertreizen werden ondernomen; in 1954 naar Burbach, (zie foto) in 1958 naar Karlsruhe en in 1969 naar Blackpool.

Concertreis Burbach 1954Concertreis Burbach 1954

In 1970 besluit men om te schakelen van Fanfare naar Harmonie met 25 leden.
In 1974 wordt dhr P. Savelsbergh voorzitter en onder hem krijgt Harmonie Ste Marie bordeaux / grijze uniformen en een nieuw vaandel, neemt het korps deel aan de 1e Taptoe in West in het kader van het WMC en onderneemt men concertreizen naar Ensheim (tweemaal), Beromunster en Tsjechoslowakije.

De Harmonie heeft verschillende malen medewerking verleend aan de Dirigentenwedstrijd van het WMC, organiseerde in 1980 het Mgr. Roncken solisten concours, nam deel aan de Kerst Inn in Kerkrade en kreeg in 1986 de organisatie van het Bondsconcours van 1987 in de Rodahal toegewezen. Echter ook dichter bij huis worden initiatieven ontwikkeld, zoals de intocht van Sinterklaas op de Gracht, het 11e van d’r 11e festival in West en de oprichting van de Jeugdharmonie in 1985. In 1978 wordt de heer B. Bruck geïnstalleerd als beschermheer en in het jaar daarop wordt de heer F. Housen directeur van de Harmonie.

Uit de gelederen van de Harmonie had zich reeds in de jaren 60 een groep geformeerd, zich presenterend als de Crombacher Muzikanten, die aanvankelijk onder leiding van J. Schaeks met veel succes in de wijde omgeving feesten en partijen opluisterde en die in 1980 onder leiding van Hans Ozek kampioen van Limburg wordt. Muziek uit die jaren is nog altijd te beluisteren op de in 1984 de LP Liebe zur Musik opgenomen werd, later gevolgd door diverse cd’s onder andere d’r Träoteman, Oes ’t Hats en Krismes i Kirchroa. Tevens wordt in 2004 olv Marcel Jungen het Europees Kanpioenschap in de Böhmische Klasse behaald.

Ook de Harmonie blijft succesvol, want in 1987 wordt ze Landskampioen in de afdeling Uitmuntendheid en wordt in Etten-Leur de Blauwe Wimpel veroverd.
In de loop van de geschiedenis is de uiterlijke verschijningsvorm van het korps verscheidene keren veranderd. Van het aanvankelijke bordeaux / grijze uniform uit beginjaren ging men in 1984 over op het zwarte uniform om de verwantschap met de mijnen tot uitdrukking te brengen, waarbij de witte veren pluim op de hoed kon niemand ontgaan. In 1994 koos men voor het groene uniform, in 2006 voor de zwarte smoking die momenteel nog gedragen wordt.

1986 kent weer een wisseling van de wacht wat betreft het voorzitterschap; de heer Ger Smeijsters volgt de heer Paul Savelsbergh op, die tot Lid van Verdienste benoemd wordt en krijgt de Harmonie een nieuwe beschermheer in de persoon van de heer Chris Hahnraths.

In 1992 geeft de heer Frans Housen het dirigeerstokje over aan Marcel Jungen en wordt bij die gelegenheid tot Eredirigent benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor de Harmonie. Marcel Jungen wordt in 2001 opgevolgd door Richard Bonné, maar kan de Harmonie waar hij als jeugdig muzikant begon toch niet loslaten en staat in 2002 weer voor de groep als dirigent. Onder zijn leiding wordt in Venlo de 1e prijs in de afdeling Uitmuntendheid behaald na een zeer korte maar intensieve en succesvolle voorbereiding.
In 2001 wordt de heer Wiel Essers voorzitter. De aftredende voorzitter, de heer Ger Smeijsters, wordt bij zijn aftreden tot Lid van Verdienste benoemd.